Het Kwaliteitskompas VPTZ Nederland. Welke koers kiest u? 

Bij VPTZ Nederland werkt iedereen iedere dag aan kwaliteit. Dat is de gewoonste zaak van de wereld. Het Kwaliteitskompas helpt ons hierbij. Het geeft het denken over en het werken aan kwaliteit meer structuur en samenhang. En maakt kwaliteit inzichtelijk. Voor onze gasten/cliënten en voor organisaties waar wij mee samenwerken. Het Kwaliteitskompas is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om te kijken naar en te werken aan kwaliteit.  Het is een flexibel model ingericht vanuit de perspectieven relationele, professionele en organisatorische kwaliteit en passend bij de diversiteit van de leden van VPTZ Nederland. De basis van het Kwaliteitskompas is onze visie op kwaliteit, u leest deze visie hieronder.

Het Kwaliteitskompas is nog volop in ontwikkeling. Dit doen we als leden met elkaar. We ontwikkelen door en stellen bij waar nodig. En dat blijven we doen, want het Kwaliteitskompas is nooit af.

Uit de onderdelen van het Kwaliteitskompas worden kwaliteitscriteria afgeleid, die gekoppeld worden aan het lidmaatschap van VPTZ Nederland. Hier leest u meer over lidmaatschapscriteria van VPTZ Nederland.

Klik en navigeer door het Kwaliteitskompas! Tips voor het werken met het Kwaliteitskompas vindt u hier.

De website van het Kwaliteitskompas is toegankelijk voor iedereen, de kwaliteitsinstrumenten en documenten onder de het kopje ‘Aan de slag’ zijn alleen toegankelijk voor leden van VPTZ Nederland.

Hieronder vindt u een filmpje waarin het Kwaliteitskompas in vijf minuten wordt toegelicht.

Het Kwaliteitskompas van VPTZ Nederland. Welke koers kiest u?

Het kompas in 5 minuten

Visie op kwaliteit

Visie op kwaliteit