Het kwaliteitskompas is een tool bij uitstek om kwaliteit zichtbaar te maken.

De kwaliteit van de zorg in het Jacobshospice was altijd echt wel goed. Die werd gewaarborgd door de oprichter van het hospice, de hospice arts Paulus Falke, en een bijzonder deskundige algemeen coördinator en een groep uitstekende betrokken vrijwilligers. Wat echter ontbrak was dat de kwaliteit niet inzichtelijk of aantoonbaar was. We kregen altijd lovende kritieken en ook de commentaren van huisartsen was altijd bijzonder goed.

Het kwaliteitskompas dat nu door het VPTZ ontwikkeld wordt is een tool bij uitstek om in een instelling voor terminale zorg kwaliteit zichtbaar te maken. De uitwerking van het kwaliteitskompas door bijvoorbeeld een hospice aan de hand van de bouwstenen in het kompas geeft intern aan de vrijwilliger een veel duidelijker beeld wat zijn verantwoordelijkheden zijn en hoe die zich verhouden tot de andere medewerkers.

Het is mijn overtuiging dat de vrijwilligers in ons hospice zich hiervan bewust zijn, vooral als kwaliteit breder in het hospice wordt uitgedragen.Dat dit laatste nog niet gebeurd is heeft zijn oorzaken. Het Jacobshospice is eind 2019 en begin 2020 aanzienlijk gerenoveerd, wij waren drie maanden dicht. Verder hebben twee coördinatoren het hospice verlaten en de nieuwe coördinatoren moesten zich uiteraard eerst inwerken voordat zij zich met vernieuwende zaken konden bezighouden. De algemeen coördinator, Mascha de Haan, ziet het structureren van kwaliteit als een van haar hoofdtaken gedurende dit jaar. Tezamen met een andere oudgediende ben ik al met haar bezig met het opstellen van een handboek vrijwilligers. Verder wil zij, op het ogenblik dat bijeenkomsten weer mogelijk worden, doormiddel van de workshop De Bedoeling het onderwerp kwaliteit in het hospice uitdragen onder de vrijwilligers.