Kwaliteitskader Palliatieve Zorg NL

Het Kwaliteitskader biedt een overzicht van alle afspraken die belangrijk zijn om te komen tot kwalitatief goede palliatieve zorg. Deze afspraken zijn eind 2017 gemaakt door vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars.

Het kwaliteitskader bestaat uit 10 zogenoemde domeinen. Een domein is een onderdeel van de zorg in de palliatieve fase. Soms bestaat een domein uit meerdere onderdelen.

Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland is voor VPTZ Nederland uitgangspunt voor het geven van kwalitatief goede palliatieve zorg. Daarom staat het in het hart van ons Kwaliteitskompas.

Bij het kopje ‘Aan de slag’ vindt u alle documenten rond Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.