Feedback gast/cliënt/naaste

Belangrijke input voor het werken aan kwaliteit zijn de ervaringen van gasten/cliënten en naasten/familie. Het leidt tot aanknopingspunten om te behouden wat goed gaat en te verbeteren wat minder goed gaat. Er zijn verschillende manieren om feedback te verzamelen, tijdens en na de zorgperiode. Ook klachten zijn een vorm van feedback. Het meten zelf is belangrijk, maar nog belangrijker is wat er vervolgens met de opgehaalde resultaten gebeurt. Het leren van de feedback.

Deze bouwsteen is nog in ontwikkeling.

De pilot met 17 VPTZ leden is gestart en loopt het najaar 2021. Zij testen de ontwikkelde vragenlijst voor naasten en een online portaal met dashboard. Er is plek voor 30 Baanbrekers. Hoe meer leden er meedoen aan de pilot, hoe beter we leren hoe dit instrument ervaren wordt en in de praktijk uitpakt. Daarom zoeken we nog meer enthousiaste leden. Neemt u ook nog graag deel aan de pilot, meldt u zich dan aan bij Corien Bosveld via cbosveld@vptz.nl. Aanmelden kan tot eind september.

Op basis van de evaluatie van de pilot wordt de vragenlijst en het dasboard naar verwachting in het 1ste kwartaal van 2022 definitief en daarmee beschikbaar voor de overige VPTZ leden.