Beroepskracht

We werken samen met verschillende beroepskrachten. Van verpleegkundige, geestelijk verzorger tot huisartsen. De beroepskrachten zijn betrokken professionals en zijn eindverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. De samenwerking onderling en met vrijwilligers en naasten is essentieel. Onderlinge afstemming en waardering is de basis.

Wat zegt het toetsingskader hospicezorg van de inspectie?

In juni 2023 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het toetsingskader voor aanbieders van hospicezorg gepubliceerd. Met dit toetsingskader houdt de inspectie toezicht op de hospicezorg.

Vrijwilligers worden expliciet genoemd in dit toetsingskader. Er wordt gesproken van professionele zorgverleners en vrijwilligers. Van belang is daarom de samenwerking met de professionele zorg (huisarts en thuiszorg). Veel van de normen in het toetsingskader hospicezorg worden in gezamenlijkheid, vrijwilligers en professionele zorgverleners, vormgegeven.

Het werken met het kwaliteitskompas kan voor leden van VPTZ leidend zijn omdat dit gebaseerd is op het kwaliteitskader palliatieve zorg. Met deze bouwsteen van het kwaliteitskompas, vooral het onderdeel samenwerking, werkt u ook aan normen uit het toetsingskader hospicezorg. In een overzicht hebben we weergegeven hoe het toetsingskader hospicezorg terug te vinden is in het kwaliteitskompas. Alle documenten met betrekking tot het toetsingskader hospicezorg van de IGJ zijn te vinden bij de bouwsteen Organisatie en bedrijfsvoering.