Feedback medewerker en vrijwilliger

Eigen mensen weten als geen ander wat er handiger en slimmer kan. Hoe ervaren ze het werk? Door ze bij de organisatie te betrekken, ervaren ze meer werkplezier en presteren ze beter. Belangrijk dus om dit aan medewerkers en vrijwilligers te vragen. Ook klachten en eindgesprekken zijn een belangrijke bron van feedback. Feedback richting de vrijwilliger/medewerker valt ook onder deze bouwsteen.

Documenten en instrumenten zijn te vinden onder het kopje ‘Aan de slag’.