Persoonlijk cliënt/gastenplan

Het gesprek met de cliënt/gast en diens naasten over dat wat het beste bij hem en zijn situatie past, vormt de basis van het individuele cliënt/gastenplan. Wensen, behoeften, specifieke kenmerken van de cliënt/gast en de gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd. Het persoonlijke plan is het middel om de cliënt, diens naasten, zorgverleners en vrijwilligers op één lijn te houden en de gemaakte afspraken duidelijk en toegankelijk bij elkaar te hebben.

Deze bouwsteen is nog in ontwikkeling. Alle reeds ontwikkelde documenten en instrumenten zijn te vinden onder het kopje ‘Aan de slag’.