Familie en naaste

Familie, vrienden, buren of andere bekenden, ze hebben vaak lang naast de cliënt gestaan. Soms ook als mantelzorger. De naaste kent de cliënt het allerbeste. Zij zijn nauw betrokken en spelen een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning. De vrijwilligers zijn er ook voor de naasten, zodat zij even op adem kunnen komen. Ook hebben zij oog voor hun zorgen en verdriet.

Wat zegt het toetsingskader hospicezorg van de inspectie?

In juni 2023 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het toetsingskader voor aanbieders van hospicezorg gepubliceerd. Met dit toetsingskader houdt de inspectie toezicht op de hospicezorg.

Het werken met het kwaliteitskompas kan voor leden van VPTZ leidend zijn omdat dit gebaseerd is op het kwaliteitskader palliatieve zorg. Met deze bouwsteen van het kwaliteitskompas werkt u ook aan normen uit het toetsingskader hospicezorg. In een overzicht hebben we weergegeven hoe het toetsingskader hospicezorg terug te vinden is in het kwaliteitskompas. Alle documenten met betrekking tot het toetsingskader hospicezorg van de IGJ zijn te vinden bij de bouwsteen Organisatie en bedrijfsvoering.