Organisatie en bedrijfsvoering

De organisatie en bedrijfsvoering zijn zeer bepalend voor goede zorg. Het gaat hierbij om vraagstukken als: Maakt het bestuur leren en ontwikkeling mogelijk? Wordt de organisatie transparant bestuurd? Is er een heldere strategie en beleid en wordt er planmatig en systematisch gewerkt? Is de medezeggenschap goed geregeld. Is de organisatie financieel gezond en zijn de processen, hulpmiddelen en systemen efficiënt ingericht en ondersteunend aan de zorg? Is de omgeving veilig voor cliënt en medewerker en vrijwilliger?

Deze bouwsteen is nog in ontwikkeling. Alle reeds ontwikkelde documenten en instrumenten zijn te vinden onder het kopje ‘Aan de slag’. Deze kopjes ‘Aan de slag’ zijn naar onderwerp ingedeeld.

Aan de slag - Toetsingskader Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Het toetsingskader hospicezorg van de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft weer op welke normen en wettelijke bronnen de inspectie toetst. Vrijwilligers worden expliciet genoemd in dit toetsingskader. Er wordt gesproken van professionele zorgverleners en vrijwilligers. Van belang is daarom de samenwerking met de professionele zorg (huisarts en thuiszorg). Veel van de normen in het toetsingskader hospicezorg worden in gezamenlijkheid, vrijwilligers en professionele zorgverleners, vormgegeven. In een overzicht hebben we per thema van het toetsingskader hospicezorg aangegeven waar deze in het kompas terugkomt en geven we voorbeelden van de manier waarop u zichtbaar kan maken hoe u aan deze norm werkt.