Organisatie en bedrijfsvoering

De organisatie en bedrijfsvoering zijn zeer bepalend voor goede zorg. Het gaat hierbij om vraagstukken als: Maakt het bestuur leren en ontwikkeling mogelijk? Wordt de organisatie transparant bestuurd? Is er een heldere strategie en beleid en wordt er planmatig en systematisch gewerkt? Is de medezeggenschap goed geregeld. Is de organisatie financieel gezond en zijn de processen, hulpmiddelen en systemen efficiënt ingericht en ondersteunend aan de zorg? Is de omgeving veilig voor cliënt en medewerker en vrijwilliger?

Deze bouwsteen is nog in ontwikkeling. Alle reeds ontwikkelde documenten en instrumenten zijn te vinden onder het kopje ‘Aan de slag’. Deze kopjes ‘Aan de slag’ zijn naar onderwerp ingedeeld.