Verankering van kwaliteit is gericht op meerwaarde in de relatie met elke cliënt.

Elke eigentijdse organisatie kijkt naar en beweegt mee met zijn omgeving. VPTZ-vrijwilligers staan mensen bij in hun laatste levensfase, waarin kwaliteit van leven datgene is wat de cliënt aangeeft. Verankering van kwaliteit is gericht op meerwaarde in de relatie met elke cliënt. Met het Kwaliteitskompas als instrument illustreren onze vrijwilligersorganisaties professionaliteit en transparantie en wordt de positie van onze koepelorganisatie als gemeenschappelijke belangenbehartiger versterkt.