Gast/cliënt

Elke cliënt is uniek en staat centraal bij alles wat wij doen. Daarom bevindt de cliënt zich in het hart van ons Kwaliteitskompas. Wij realiseren ons dat elke cliënt een eigen verhaal heeft, eigen wensen én behoeftes in deze laatste fase van het leven. Hier sluiten we zoveel mogelijk op aan. En natuurlijk blijft de cliënt zoveel mogelijk zelf in regie, want wat nodig is kan immers per persoon en zelfs per dag verschillen.

 

Wat zegt het toetsingskader hospicezorg van de inspectie?

In juni 2023 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het toetsingskader voor aanbieders van hospicezorg gepubliceerd. Met dit toetsingskader houdt de inspectie toezicht op de hospicezorg.

Het werken met het kwaliteitskompas kan voor leden van VPTZ leidend zijn omdat dit gebaseerd is op het kwaliteitskader palliatieve zorg. Met deze bouwsteen van het kwaliteitskompas werkt u ook aan normen uit het toetsingskader hospicezorg. In een overzicht hebben we weergegeven hoe het toetsingskader hospicezorg terug te vinden is in het kwaliteitskompas. Alle documenten met betrekking tot het toetsingskader hospicezorg van de IGJ zijn te vinden bij de bouwsteen Organisatie en bedrijfsvoering.