De leden van VPTZ Nederland konden zich aanmelden om deel te nemen aan de ontwikkeling van het ‘Kwaliteitskompas VPTZ’. In verschillende groepjes werd hierover gesproken. We wilden vooral aspecten van kwaliteit in beeld brengen. Het was niet zo dat we vonden dat op allerlei terreinen de kwaliteit tekortschoot. Nee, we wilden een instrument om het goede van ons werk te behouden en de minder goede elementen te verbeteren.

Het Kwaliteitskompas gaat een rol spelen voor alle vrijwilligers. Het zal ons in staat stellen om de jaarcyclus beter te monitoren. Via het zogeheten Plan-Do-Check-Act-model gaat het bij het kompas dan vooral om het checken van de voortgang op allerlei onderdelen. Iedereen leert voortdurend, ook wij als organisatie. Het kwaliteitskompas moet een instrument zijn om met elkaar in gesprek te blijven over kwaliteit en geen meetinstrument om mee te beoordelen.