Een professionele organisatie voor informele zorg

‘’Een professionele organisatie voor informele zorg’’, zo omschrijf ik de VPTZ organisaties waar ik werk. En ik moet het nog steeds uitleggen. Het idee dat vrijwilligers ‘’iets vrijblijvends’’ doen en dat doen naar ‘’eigen goeddunken’’ hebben wij als VPTZ al jaren achter ons gelaten, maar de buitenwacht heeft er nog steeds veel vragen over. Natuurlijk hebben we onze kwaliteitskaders, zeker in de palliatieve zorg, daar moet het immers in één keer goed, je kan het niet overdoen. Of de vrijwilligers aan het bed staan of bestuurder zijn, wat ze doen, doen ze goed!

Of toch niet? Want hoe weet je dat eigenlijk?

De kwaliteit van iets is de mate waarin datgene goed is of aan bepaalde normen voldoet. Ai, dat is een breed begreep. Waar begin je? Dat vonden we best een worsteling. Het Kwaliteitskompas maakt het voor ons inzichtelijk, maakt het meetbaar. Het geeft structuur aan het geheel. Het bepaalt inderdaad die norm, maar wat ons betreft met voldoende ruimte voor de eigenheid van onze organisatie.

We hebben in ons jaarplan 2021 de taken verdeeld, we willen alle genoemde onderdelen goed in beeld krijgen. Eerst de bewustwording, weten waar we staan. Op basis daarvan kunnen we verbeterpunten formuleren, want die zijn er altijd. Maar we zien ook wat er goed gaat, en dat is ook fijn om met elkaar te concluderen.