Bedenken – Doen – (Ver)Tellen – Leren

De cirkel ‘Bedenken – Doen – (Ver)Tellen – Leren’ is gebaseerd op de PDCA-cyclus* en staat voor het continu leren en ontwikkelen en is de basis voor werken aan kwaliteit.

De cyclus bestaat uit vier stappen:

  1. Bedenken: Het bedenken van de activiteit en het stellen van doelen.
  2. Doen: Het uitvoeren van de activiteit.
  3. (Ver)Tellen: Het evalueren van de activiteit. Nagaan in hoeverre de doelen zijn behaald. Altijd met een verhaal (vertellen), soms ook met cijfers (tellen) die het verhaal ondersteunen.
  4. Leren: Het leren van wat er is gedaan en indien nodig zaken bijstellen en anders doen.

 

*De PDCA cyclus is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen ontwikkeld door William Edwards Deming. Deming heeft zijn cirkel gebaseerd op de verbetercirkel van de natuurkundige Walter A. Shewhart.