Samen komen we verder, daar geloof ik in

Kwaliteit is lastig te omschrijven. Voor mij heeft het te maken met het voortdurend streven naar goede ondersteuning/zorg voor de cliënt en zijn naasten en onze vrijwilligers en verwijzers. We willen het goed doen, op de beste manier afstemmen. Maar wat is goed? En….het begrip kwaliteit is breed, groot, veelomvattend. Waar begin je?

Het kwaliteitskompas geeft voor mij richting aan mijn handelen, het geeft een kader waarbinnen wij binnen onze organisatie het juiste kunnen doen. Wij willen graag in beweging blijven, blijven leren van dat wat we doen. Kritisch blijven kijken naar onszelf en naar de wereld om ons heen.

En hoe mooi is dat je dit ook kan doen met andere VPTZ organisaties zoals de onze. (Het is tegelijkertijd ook die beroemde ‘stok achter de deur’.) Er zit ongelooflijk veel ervaring, kennis en kunde bij alle verschillende lidorganisaties. Voor mij is het belangrijk dat we samen oplopen, dat we onze krachten bundelen en dat we samen leren van en met elkaar.

Samen komen we verder….daar geloof ik in. Daarom wil ik ook graag mijn steentje bijdragen in dit project. Door samen te sparren, van gedachten te wisselen, het vanuit elkaars oogpunt zaken te bekijken, kritische vragen te stellen aan jezelf en de ander geven we vorm aan het kwaliteitskompas. Geven we met elkaar vorm aan wat wij kwaliteit vinden. Zorgen we ervoor dat we een ‘standaard’ ontwikkelen waarbij we allemaal staan voor hetzelfde (met onze eigen kleur). Een soort keurmerk die aan onszelf en anderen laat zien wie we zijn en DAT we wat te bieden hebben.